ΟΑΕΔ:Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετώνΣΚΟΠΟΣΗ απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων έως 29 ετών με δεξιότητες στοψηφιακό μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίαςΠΑΡΟΧΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕπιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα καιδραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακόμάρκετινγκ ή διαθέτουν […]