ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΒΥΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 4712/2020 ΦΕΚ 146Α- άρθρο 34- από τις αρμόδιες αρχές»

03/06/2021 ΠΡΟΣ:                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ                                                           – ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ                                                                                      – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ                                                                                      – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ                                                                                                     ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΥΕ) «ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΒΥΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 4712/2020 ΦΕΚ 146Α– άρθρο 34-  από τις αρμόδιες αρχές» Αξιότιμε κκ. Πρόεδρε, γ. διευθυντή & διευθυντή […]