Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ως πρώτη ενέργεια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ξεκινά περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε κάθε περιοχή θα πραγματοποιείται διευρυμένη κοινή συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ υπό τον Πρόεδρό της, […]

Ανανέωση δικαιώματος χρήσης μεταλλικών σφραγίδων με κωδικό κατασκευαστή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και ΕμπορίαςΠροϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2983/Β’/2017), το δικαίωμαχρησιμοποίησης των μεταλλικών σφραγίδων με τον κωδικό κατασκευαστήκοσμημάτων και συναφών ειδών από πολύτιμα μέταλλα ανανεώνεται κάθετρία έτη.Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 55 τηςενότητας 6.1 «Πολύτιμα Μέταλλα/Κοσμήματα» του κεφαλαίου 6 της με αρ.91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» […]