Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 – Επανυπολογισμός οφειλών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑ, 12-10-2021153 41 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.401836/Σ.128130ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚοτσίκηΤΗΛ.: 210 5285597Email: [email protected]ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ Α.Ε.ΘΕΜΑ : Ρύθμιση οφειλών ν.4611/19 – Επανυπολογισμός οφειλών.ΣΧΕΤ: α) τα άρθρα 1-18 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17-05-2019)β) η αριθμ. 24/Γ31/214/22-5-2019 Εγκύκλιος Οδηγία e – ΕΦΚΑγ) το άρθρο […]