Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣTμήμα ΠρομηθειώνΚιλκίς, 24/03/2022Αριθμ. Πρωτ.5901ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμούH Αντιδήμαρχος Καθαριότητας -Περιβάλλοντοςκαι Πρασίνου Δήμου Κιλκίς Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:«Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)-ΟΜΑΔΑ 2» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΔ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣΥπόψη : Γεωργιάδου ΛίζαΤηλέφωνο: 2341352158, Φαξ : 2341352152Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): [email protected] ΕΙΔΟΣ […]