Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του πως ξεκίνησε η διάθεση των 270.000 Ψηφιακών Υπογραφών εντελώς δωρεάν μέσω του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Δικαίωμα στην δωρεάν απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής έχουν όλες οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων της χώρας (Α.Ε. – Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. ) μέσω μίας απλής διαδικασίας.
Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν ψηφιακή υπογραφή τα οποία πρέπει να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι της κεφαλαιουχικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.